Sector Hoteler

Mallorca s’ha posicionat com a referent mundial en la indústria hotelera en experimentar una renovació constant. Això ens ha duit a participar en múltiples projectes, diversos i molt ambiciosos, que han cercat cobrir l’àmplia oferta turística: hotels de luxe, turístics, urbans, rurals, etc.

Sector Residencial

La societat canvia i les necessitats, també. El propietari d’un habitatge cerca disseny, confort i, per descomptat, qualitat.

La confiança que els nostres clients depositen en la nostra empresa és l’al·licient perquè la feina diària sigui dinàmica, resolutiva i compromesa.

Els materials i els sistemes constructius s’han actualitzat per cobrir els diferents aspectes que s’han incorporat a les nostres llars: sostenibilitat, confortabilitat, eficiència, domòtica.

El sector residencial avança cap a una construcció compromesa amb el futur utilitzant sistemes Passivhaus amb materials cada vegada més sostenibles, cosa que va acompanyada de les darreres innovacions en la domotització de les instal·lacions.

Sector d'Obra Pública y Obra Civil

Una sòlida formació i una dilatada experiència laboral ens permeten dissenyar solucions a mida de grans obres.

Els projectes d’obra civil són generalment de gran envergadura i d’ús públic, la qual cosa implica l’esforç d’un gran equip de tècnics amb gran capacitat de gestió, de la qual fem gala. Implicació i coordinació amb les quals realitzam projectes que milloren les infraestructures del nostre entorn.

Convençuts de
la nostra feina

Satisfacció per la feina ben feta.

Els projectes que hem duit a terme al llarg de la nostra trajectòria avalen el nostre esforç i el nostre compromís.

Són la nostra garantia

Per a nosaltres és important la confiança que han depositat en nosaltres els nostres clients (clients particulars i d’altres) i empreses del sector durant l’execució dels projectes.

L’eix de cada projecte són les persones que hi participen i hi donen vida. Per això, el client és la nostra prioritat, i posam a la seva disposició un equip de professionals dinàmics, compromesos i implicats amb la seva feina.

Inversió
sostenible

Incorporam en tots els nostres procediments pràctiques que garanteixin el menor impacte sobre el medi ambient i l’ús racional dels recursos i utilitzam els materials adequats per a una major optimització de l’edifici.

La utilització òptima de materials sostenibles i l’ús d’energies renovables s’encaminen cap a una construcció basada en sistemes de regeneració i autoabastiment dissenyats per reduir el cost energètic de l’habitatge.

Cultura
preventiva

La seguretat dels nostres empleats en la feina és una de les nostres principals prioritats. Prevenir disminueix o elimina els riscs en l’execució. Per això, el Departament de Prevenció treballa constantment i, en particular per a cadascun dels nostres projectes, en el compliment de la normativa en aquesta matèria.

El nostre índex de sinistralitat laboral està entre els més baixos del sector i així ens ho ha reconegut Mutua Balear, com a empresa compromesa amb la prevenció d’accidents de treball i malalties professionals.

Formam part de la Comissió de Seguretat i Salut Laboral de Balears,pel nostre compromís i la nostra implicació en matèria de prevenció i seguretat en el treball.

Implicació
social

Donam suport a la iniciativa de la FUNDACIÓ IMPULSA BALEARS, plataforma que interacciona i impulsa la competitivitat global a les Illes Baleares, donant sentit a la gran feina de conjunt que fan moltes empreses locals.

Col·laboram activament amb la Fundación Laboral de la Construcción i amb l’IES Politècnic, perquè els alumnes que acaben la formació puguin fer les pràctiques, així com amb la integració de persones amb discapacitat intel·lectual.

Equip tècnic

L’experiència adquirida al llarg de la història de l’empresa és l’essència de la nostra construcció.

Comptam amb professionals especialitzats en els diferents sectors en els quals ens desenvolupam. Per això, s’han format equips tècnics concebuts per cobrir les necessitats tècniques del projecte.

L’equip humà és el nostre actiu més valuós. Per això, procuram el desenvolupament i la promoció professional dins de la nostra empresa. La seva informació, participació i formació són ferms compromisos de la nostra cultura empresarial.

La formació i actualització del nostre personal és primordial per poder oferir el millor d’ahir, d’avui i de demà.

Proyectes seleccionats

TRABALLS DESTACATS

Hotel Country Club Santa Ponça

View Project

Vil·la Eagles Dare – Montport IV

View Project